ΠΡΟΦΙΛ

Η ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1994 στην Αθήνα, κατόπιν αυξανόμενης ανάγκης για πολύπλοκες κατασκευές, υψηλού επιπέδου και απαιτητικών τεχνικών προδιαγραφών. Δραστηριοποιείται ενεργά στους τομείς της κατασκευής και της ενέργειας, αναλαμβάνοντας ιδιωτικά και δημόσια έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι μέτοχοι και τα στελέχη της, προσδίδουν στη ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.  40ετή εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο. Τα χαρακτηριστικά της συμπυκνώνονται στο τρίπτυχο “τεχνογνωσία σε βάθος, εμπειρία σε εύρος και ποιότητα”, καθιστώντας την εταιρεία 5ης τάξης στην κλίμακα του Ελληνικού Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζοντας το κύρος της σε Οικοδομικά, Υδραυλικά, Βιομηχανικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Ενεργειακά, Λιμενικά και έργα Οδοποιίας.

Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της,  άξονες ανάπτυξης της ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε. αποτελούν η ενασχόληση με απαιτητικές κατασκευές στην Ελλάδα, το άνοιγμα στον κατασκευαστικό τομέα άλλων χωρών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης και η διεύρυνση προς στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.