ΙΣΤΟΡΙΑ

 

  • 2017   H “ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.” αναβαθμίζει το  κατασκευαστικό της πτυχίο δημοσίων έργων (ΜΕΕΠ) σε 5ης τάξης.
  • 2016   Απορρόφηση της “ΟΣΙΡΙΣ Α.Ε.”
  • 2007   Ίδρυση της “ΔΕΚΤΕΝ Α.Ε.” και έναρξη δραστηριοποίησης στον κλάδο της ενέργειας.
  • 2005   Ιδρύεται η τεχνική & τουριστική εταιρεία “ΟΣΙΡΙΣ Α.Ε.”
  • 2004  Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002.
  • 2003   Απορρόφηση της τεχνικής εταιρείας “ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΕΓΕΚ Ε.Π.Ε.”
  • 1994   Ίδρυση της τεχνικής εταιρείας “ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.”, νομική εξέλιξη της “Γ. Αναστασόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.”.
  • 1978   Ίδρυση της τεχνικής εταιρείας “Γ. Αναστασόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.”