Α.Π.Ε.

Η ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον ενεργειακό κλάδο, στους κλάδους της αδειοδότησης, διαχείρισης και κατασκευής έργου.

Προσφέρουμε καθετοποιημένες υπηρεσίες διαχείρισης έργου , από τα αρχικά στάδια ως την υλοποίηση ενεργειακών πάρκων. Δραστηριοποιούμαστε σε διαφορετικά είδη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  όπως φωτοβολταϊκούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς, αιολικά πάρκα , σταθμοί βιομάζας κλπ.