ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ, Π. ΦΩΚΑΙΑ

  • Έργα Υποδομών
  • Υδραυλικά
  • Π. Φώκαια, Ελλάδα

Κατασκευή δικτύου Ομβρίων σε περιοχές της Παλαιάς Φώκαιας.  Αποτελείται από 3 σωληνωτούς αγωγούς και έναν κιβωτιόσχημο για απορροή υπάρχοντος ρέματος. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων περισσότερα από 29.000m3 εκσκαφών, 7.300μμ σωληνωτών αγωγών & 12.000μ2 ασφαλτόστρωσης, ενώ έγινε χρήση ειδικών πασσαλοσανίδων για υποστήριξη μαλακών εδαφών κατά την εκσκαφή .