Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΣ 500KW, ΛΑΡΙΣΑ

Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ενέργειας 500kW στη Νίκαια, του νομού Λάρισας.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2020.

  • Ενεργειακά Έργα
  • Κατασκευή
  • Λάρισα, Ελλάδα