Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΣ 500KW, ΑΓΡΙΝΙΟ

Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ενέργειας 500kW στη Νίκαια, του νομού Αγρινίου.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020.

  • Ενεργειακά Έργα
  • Κατασκευή
  • Αγρίνιο, Ελλάδα