ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΣΥΚΑΜΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  • Έργα Υποδομών
  • Υδραυλικά
  • Συκάμινο, Ελλάδα

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα Συκαμίνου, στην Αττική. Συνολικά τοποθετήθηκαν περισσότερα από 27klm αγωγών ύδρευσης, τοποθετήθηκαν περισσότεροι από 700 διανομείς παροχών και 200 δικλείδες. Τοποθετήθηκαν οι ειδικοί πυροσβεστικοί κρουνοί ώστε το δίκτυο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λόγους πυρόσβεσης.