ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΠΛΑΤΕΙΑ, ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ

  • Έργα Yποδομής, Οικοδομικά Έργα
  • Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης, Διαμόρφωση Τοπίου
  • Αγ. Ι.Ρέντης, Αθήνα

Κατασκευή δημόσιου υπόγειου χώρου στάθμευσης στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη και διαμόρφωση της οροφής του ως υπαίθριου δημόσιου χώρου, για εξυπηρέτηση των γύρω κατοίκων και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Αναλυτικά, ο υπόγειος χώρος στάθμευσης 2 επιπέδων κατασκευάστηκε με πασσαλόπηξη λόγω χαμηλότερου επιπέδου από τον υδροφόρο ορίζοντα και στην οροφή του διαμορφώθηκε κοινόχρηστος δημόσιος χώρος άθλησης, με παιδική χαρά και πλατεία.