ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ

  • Yποδομές
  • Υδραυλικά
  • Μαρούσι, Αθήνα

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή δικτύου αγωγών απορροής ακαθάρτων στην περιοχή του Στούντιου και του Σισμανόγλειου Αμαρουσίου. Οι εργασίες περιελάμβαναν περίπου 13.000m3 εκσκαφών, 4.500μμ αγωγών διαφόρων διαμέτρων και 120 φρεάτια. Υλοποιήθηκαν όλα τα σχετικά τεχνικά έργα όπως περίπου 4.000m2 οδοστρωσίας & ασφαλτόστρωσης, γεφύρωση ανοιγμάτων κλπ.