ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑ

  • Yποδομές
  • Οδοποιία
  • Κέρκυρα, Ελλάδα

Αντικείμενο του έργου ήταν η παράκαμψη του οικισμού Περιβολιού μήκους περίπου 3χλμ. Έγιναν εργασίες εκσκαφών, οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης στις νέες οδικές αρτηρίες, τον ισόπεδο κόμβο και στο τοπικό δίκτυο προς αποκατάσταση. Υλοποιήθηκαν όλα τα σχετικά τεχνικά έργα όπως αναλημματικοί τοίχοι, αποχέτευση ομβρίων, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και οδοφωτισμός.