ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΩΝ, ΑΘΗΝΑ

  • Υποδομές, Η/Μ
  • Εγκαταστάσεις Αεροδρομίων
  • Aθήνα, Ελλάδα

Επέκταση υπόστεγου εμπορευματικού σταθμού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο τμήμα airside του αεροδρόμιου.