ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ), ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ