Η/Μ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΑΘΗΝΑ

  • Yποδομές, Η/Μ
  • Eγκαταστάσεις Αεροδρομίων
  • Αθήνα, Ελλάδα

Κατασκευή κτιρίου και εγκαταστάσεων για τον καθαρισμό εξαρτημάτων αεροσκαφών αεροπορικής εταιρείας στο τμήμα airside του αεροδρόμιου.