ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ & ΠΕΡ. ΧΩΡΟΣ, ΛΟΦΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

  • Οικοδομικά Έργα
  • Διαμόρφωση Τοπίου
  • Πετρούπολη, Αθήνα

Διάνοιξη οδών πρόσβασης, μονοπατιών περιπάτου και ήπιες διαμορφώσεις στο λόφο Πετρούπολης.