Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΣ 832KW, ΧΑΛΚΙΔΑ

  • Ενεργειακά Έργα
  • Aδειοδότηση, Κατασκευή
  • Xαλκίδα, Ελλάδα

Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ενέργειας 832kW  στη Ριτσώνα Δήμου Χαλκιδέων, του νομού Ευβοίας.