ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

  • Yποδομές, Η/Μ
  • Eγκαταστάσεις Αεροδρομίων
  • Αθήνα, Ελλάδα

Κατασκευή περίφραξης γύρω από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρόμιου της Ελευσίνας.