ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΑΤΟЇΟΥ

  • Υποδομές, Η/Μ
  • Εγκαταστάσεις Αεροδρομίων
  • Τατόϊ, Ελλάδα

Kατασκευή υπογείων δικτύων Μέσης Τάσης και Υδροδότησης για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων του αεροδρόμιου Τατοϊου.